Ir-regoli l-ġodda tal-Ilsien Malti

Aġġornamenti lill-għalliema tal-iskejjel primarji fuq ir-regoli l-ġodda tal-Ilsien Malti

Waħda mis-sessjonijiet professjonali għall-għalliema tal-Primarja, organizzata mid-Direttorat għal Kwalità u Standards fl-Edukazzjoni u l-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti

Waħda mis-sessjonijiet professjonali għall-għalliema tal-Primarja, organizzata mid-Direttorat għal Kwalità u Standards fl-Edukazzjoni u l-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti

Tmiem din is-sena skolastika ġab fi tmiemha wkoll sensiela ta’ laqgħat mal-għalliema tal-iskejjel primarji fuq ir-regoli l-ġodda tal-kitba Maltija. Ir-regoli l-ġodda, imsejħin Deċiżjonijiet 1, daħlu fis-seħħ f’Lulju 2008 u l-għan tagħhom huwa li jnaqqsu l-inċertezzi fil-kitba Maltija.

Il-laqgħat, ikkoordinati mill-Uffiċjal Edukattiv tal-Malti, David Agius Muscat, kienu organizzati mid-Direttorat għal Kwalità u Standards fl-Edukazzjoni u l-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti. Matulhom, rappreżentanti tal-Kunsill – il-Professur Manwel Mifsud, George Farrugia u Olvin Vella, ilkoll għalliema tal-Malti fl-Università ta’ Malta – iltaqgħu ma’ madwar 1,500 għalliem. L-għalliema kollha rċivew lista alfabetika tal-kliem li ttieħdet deċiżjoni dwaru, u manwal fuq l-użu tal-Malti fil-kompjuter biex kulħadd jittajpja bil-Malti bla xkiel. Il-manwal tal-kompjuter kitbu l-Kumitat għall-Malti u l-Informatika mmexxi minn Dr Ray Fabri, il-president tal-Istitut tal-Lingwistika tal-Università.

Il-kollaborazzjoni bejn id-Direttorat u l-Kunsill ta’ min ifaħħarha għax għall-ewwel darba fl-istorja tal-ilsien Malti l-bidliet li saru fl-ortografija qed jiġu magħrufa ma’ kulħadd b’mod sistematiku.

Il-laqgħat kienu miftuħa minn David Agius Muscat li fisser it-triq lejn ir-regoli l-ġodda. Fl-aħħar mitt sena l-kittieba u l-għalliema tal-Malti ltaqgħu ma’ għadd kbir ta’ kliem li seta’ jinkiteb b’mod jew ieħor (bħal Awwissu, Awissu) u din l-għażla kienet qed toħloq ħafna inċertezzi fil-kitba. Il-Kunsill fetaħ diskussjoni pubblika, stieden lill-awturi u ħaddiema oħra fil-qasam tal-Malti biex jagħtu l-fehma tagħhom, organizza seminar pubbliku u mbagħad ħatar grupp ta’ esperti biex jiddeċiedi kelma kelma.

Ir-regoli l-ġodda jinsabu fis-sit www.kunsilltalmalti.gov.mt.

Ir-rappreżentanti wieġbu l-mistoqsijiet tal-għalliema, fissru xi deċiżjonijiet u fuq kollox urew kif ir-regoli l-ġodda komplew jibnu fuq ir-regoli li kellna qabel.

Din l-inizjattiva tikkonferma kif id-Direttorat għal Kwalità u Standards fl-Edukazzjoni, il-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, id-Dipartiment tal-Malti u l-Istitut tal-Lingwistika – l-aħħar żewġ korpi huma tal-Università – jaħdmu id f’id għall-ġid tal-ilsien Malti.

Bħalissa fil-qasam tal-Malti fil-Primarja qed isir ħafna xogħol siewi fosthom qed jittieħdu deċiżjonijiet fuq kotba ġodda tal-lingwa u tal-letteratura.

Primary school teachers updated on the new regulations of Maltese ortography

One of the professional development sessions for primary teachers, organised by the Directorate for Quality and Standards in Education and the National Council for Maltese Langauge

One of the professional development sessions for primary teachers, organised by the Directorate for Quality and Standards in Education and the National Council for Maltese Langauge

The end of this scholastic year marks the end of a series of meetings with primary school teachers who were updated on the new regulations of Maltese ortography. The new regulations, which are known as Deċiżjonijiet 1 (Decisions 1) and which came into effect in July 2008, aim to put an end to ortographic uncertainties in Maltese. During their meetings, the new rules were explained and shown to be consistent with existing rules, questions were answered and problems discussed.

The meetings were coordinated by the Education Officer of the Maltese language, David Agius Muscat, and organised by the Directorate for Quality and Standards in Education and by the National Council for the Maltese Language. During these meetings, Professor Manwel Mifsud, George Farrugia and Olvin Vella, lecturers in the Department of Maltese at the University and who representated the Council, met with over 1,500 teachers. The teachers were given a publication in which all the words decided upon were listed, as well as a manual with instructions on how to fix the settings on their PCs in order to use Maltese fonts. The manual was put together by the Committee for Maltese Language and Information Technology headed by Dr Ray Fabri, chair of the Insititute of Linguistics at the University.

The collaboration between the Directorate and the Council is of particular significance because it ensures that, for the first time in the history of the Maltese language, the orthographic changes are becoming known to all in a systematic way.

The meetings were introduced by David Agius Muscat, who talked about the process that led to the new spelling rules. For a long time, writers and teachers of Maltese came across a large number of words with spelling variants, such as Awwissu and Awissu (August). The fact that these words could be written in more than one way was creating uncertainties in spelling. The National Council started a public debate by inviting authors and all those who use Maltese in writing to give their opinions on the correct spelling of such words. Their comments and suggestions were compiled and published for free, and a national seminar was organised in which the ideas were discussed. Finally, the Council appointed a body of experts, led by Professor Albert Borg, to decide on the spelling of each and every word in question.

The new regulations can be downloaded from the website www.kunsilltalmalti.gov.mt.

This initiative confirms the willingness of the Directorate for Quality and Standards in Education, the National Council of the Maltese Language, and the Department of Maltese and the Insitute of Lingusitics of the University to work hand in hand in matters concerning the Maltese language.

Presently the teaching of Maltese in the Primary sector is facing a number of positive challenges, including the successful introduction of new textbooks and supplementary reading material for the coming scholastic year.

4 Responses to “Ir-regoli l-ġodda tal-Ilsien Malti”


 • Suppost irid inkun naf fejn ghedin ir regoli

 • Prosit hafna! Dan il-ktieb talortografija ghogobni hafna u taghllimt kif ghandi nikteb malti ahjar! Dan huwa utli ghal kull student/a ghax jghinhom ghal ezamijiet!

  Grazzi tal-ghajnuna

  Anthea

 • Anke jekk ili xi ftit li qtajt il-Malti, xorta waħda għadni nteressat f’ilsien pajjizi, għalhekk kull dokument li jghini ntejjeb kitbieti huwa dejjem apprezzat.

 • Qed jingħadli li l-kelma oppju ma għadhiex tinkiteb l-oppju, iżda loppju, għax ħadet is-sura ta’ larinġa. Iżda ngħid jien għaliex imbagħad għandna aringa, awrata li jibqgħu kif inhuma?
  It-tweġiba kienet li għax Aquilina hekk jagħtihom fid-dizzjunarju tiegħu! Oħra qaltli li għax in-nies hekk jgħidu… jgħaqqduhom. Allura jekk in-nies jgħidu hekk, irridu naraw xi skola jkollhom. Wara kollox, safejn naf jien, id-dizzjunarji ta’ Aquilina — aktar jafu idejn oħra milli tiegħu. U tħarbit sar.
  Nemmen ukoll li jekk dizzjunarju jimtela bi kliem Malti li jtenni l-poplu, ma ndumux ma naraw dizzjunarju tad-dagħa.
  Tislijiet,
  Charles

Leave a Reply